POWERPRESS

 

Stručnjak za teške situacije

POWERPRESS je ispravna odluka kada se moraju zadovoljiti teški zahtjevi. Zato jer POWERPRESS nije samo all-round vozilo za sakupljanje otpada za sve spremnike do 10 m³ i za svu raspodjelu otpada, uključujući glomazni otpad. Također je sistematski dizajniran da bi se nosio s najvećim mogućim opterećenjima. Vrhunski materijali i stručnost, sofisticirana tehnologija, vrhunski mehanizmi kompaktiranja i dizajn orijentiran na izvršenje zadataka stvaraju progresivni koncept POWERPRESS-a.