M-U-T vozila pod visokim tlakom 227 su kvalificirana za učinkovito i praktično čišćenje kanalizacije. Čišćenje se odvija uz pomoć visokog tlaka vode i povratnog snopa.