PUMI 25-4 / 28-4

PUMI – miješalica i pumpa u jednom – jednostavan, fleksibilan i svestran.

PUMI je lagan i kompaktan – što ga čini okretnim i omogućava stavljanje dodatnog tereta. Koristi se tamo gdje se ne mogu koristiti autobetosnke pumpe, ili za poslove u kojima autobetonske pumpe nisu isplative. Naročito je ekonomičan na malim gradilištima od oko 20 m3 i svugdje, gdje je usko – u gradovima, stambenim četvrtima ili halama.

PUMI dolazi u izvedbi od 25m i 30m dosega, ali i u lakšoj izvedbi od 21m i 24m.

PUMI 25m i 28m ima granu s 4 kraka Z-sistema i pumpu s rotorom ili klipovima. Novi koncept pogona i veća hidraulična pumpa omogućavaju optimalan broj okretaja motora i učinka pumpe čime PUMI koristi puno manje ulja, ima smanjenu potrošnju goriva i manji utjecaj na okoliš.

Sigurnost na malim gradilištima je od najveće važnosti, pa je tako Putzmeister osmislio nekoliko različitih načina podupiranja, kao i kontinuirano izvlačenje podupirača. Serijski se PUMI isporučuje s prednjim načinom podupiranja i punim načinom podupiranja. Ovi načini koriste se na površinama na kojim ima dovoljno mjesta za podupiranje. Na manjim gradilištima koristi se najčešće uski način podupiranja. Kontinuirano izvlačenje podupirača omogućavaju korištenje prednjih nogu u rasponu od 2,6 do 4,3m.

Sistemi podupiranja:

sistemipodupiranja

PUMI 25-4 i 28-4 opremljeni su Ergonic 2.0 upravljanjem, kojim se potpuno elektronički upravlja pumpom, granom, miješalicom i motorom vozila. Moduli EPS (Ergonic Pump System – svi podaci o pumpi – kao što su pritisak, količina protoka, hidraulični tlak – optimalno se usklađuju čime se postiže manje trenja, manje potrošnje energije, manje njihanja grane i mašine, kao i najviša produktivnost), EMC (Ergonic Mixer Control – upravljanje miješalicom putem daljinskog upravljača), EOC (Ergonic Output Control – optimalan broj okretaja motora uz minimalnu potrošnju goriva i buku) i EBC (Ergonic Boom Control – kontrola grane) dio su Ergonic 2.0 sustava.

Pumpe dolaze u izvedbi s rotorom ili klipovima. Mogu biti ugrađene u smjeru ili okomito na smjer pumpanja.

PUMI pumpe:

PUMIpumpe

PUMI 21-3 / 24-3

PUMI 21 i 24 lakša su verzija PUMI-ja, reducirana na najvažnije komponente i sa standardiziranom opremom. Ovi modeli omogućavaju više dodatnog tereta uz zadržavanje najveće dopuštene mase. Zbog svoje smanjene težine lako se, precizno i ugodno mogu koristiti. Kao i za veće modele, pumpe mogu biti u rotor izvedbi ili s klipovima.

PUMI prospekt