Putzmeister stacionarne betonske pumpe (BSA serija) izuzetno su robusne, pouzdane, izdržljive, imaju niske troškove održavanja i dugog su životnog vijeka. Svi dijelovi pumpe lako su dostupni, pa je održavanje brzo i lagano, a komponente su međusobno savršeno uštimane – motor, pumpa, hidraulika i cijevi – za najveću učinkovitost uz maksimalnu mirnoću protoka.

stacionarna-1

Neke od karakteristika Putzmeister stacionarnih pumpi:

Moguć odabir električnog ili dizelskog motora različitih snaga
Klipna pumpa dugog hoda – maksimalna snaga uz najveću mirnoću i najmanje trošenje
Bolji prijenos snage uz zatvoreni krug hidrauličnog ulja
S-cijev – posebne izvedbe i od robusnog materijala – za kontinuirani prijenos i najtežih betona
Lagan pristup komponentama – brže i efikasnije održavanje
Lagana zamjena svih dijelova S-cijevi
Centralno podmazivanje
Povećana površina podupiranja i pojačana stabilnost s kosim podupiračima
EPS (Ergonic Pump System) – elektroničko reguliranje pumpe i motora – manje trošenja, manje njihanja mašine i grane, manje dijelova (a time i manji troškovi održavanja)…
Dio EPS-a su EOC (Ergonic Output Control – regulira broj okretaja motora), EGD (Ergonic Graphic Display – za prikaz i unos parametara i grešaka)…

stacionarna-2

U BSA seriji na raspolaganju su 4 modela, BSA 1000 sa 70 bara i kapacitetom do 52 m3/h*, BSA 2100 sa do 220 bara i kapacitetom do 102 m3/h*, BSA 1400 sa 106 bara i kapacitetom do 97 m3/h* i BSA 14000 sa do 250 bara i kapacitetom do 102 m3/h*, u električnoj ili dizel izvedbi, s dizel motorima prilagođenima europskim propisima (Stage IV – Tier 4 final)*.

*vrijednosti ovise o modelu.

BSA stacionarne betonske pumpe

stacionarna-3