Novi Liebherrovi teleskopski utovarivači su dostupni u tri modela  s visinom podizanja od 7 metara, pod opterećenjem između 3-4,5 tona. Liebherrova tvornica u Telfsu u Austriji, koja je tradicionalno bila zadužena za proizvodnju traktora gusjeničara, gusjeničara utovarivača i za slojevite cijevi, nije samo razvila teleskopske utovarivače i pripremala ih za serijsku proizvodnju, nego ih je razvila u potpuno samostalnu seriju proizvoda.
Serija teleskopskih utovarivača se sastoji od 3 modela, od kojih je najmanji model TL 432-7 s maksimalnom visinom podizanja od 7 metara,  maksimalnim opterećenjem od 3.200 kilograma, snagom motora od 74 kW i operativne težine od 7.250 kilograma.
Najveći model u seriji je TL 441-7 s maksimalnom visinom podizanja od 7 metara, maksimalnim opterećenjem od 4.500 kilograma, snagom motora od 74 kW i operativne težine od 7.550 kilograma.