Kratki opis projekta:
Od male obiteljske tvrtke s 4 zaposlenika tvrtka KOMOP razvila se u srednje veliko poduzeće s 40-ak
zaposlenika, te se kontinuirano i ubrzano širi i razvija na području građevinskog i komunalnog
sektora. Zahtjevni procesi u svakoj oblasti poslovanja (nabava, prodaja, proizvodnja itd.) s vremenom
postaju sve kompleksniji i teže se međusobno prate i analiziraju. Takvo stanje otežava internu i
eksternu komunikaciju, usporava proizvodnju i prodaju, otežava praćenje i spremanje dokumentacije,
te onemogućava pravilnu analizu i praćanje tržišta i sektora. Tvrtka KOMOP prepoznaje potrebu za
digitalizacijom procesa, pa tako odlučuje uložiti u modernizaciju i digitalizaciju sveukupnog
poslovanja. Ovim projektom tvrtka KOMOP pribaljava potreban hardver i softver koji bi omogućili
zadani cilj. Novi hardver potreban je kako bi se ostvarilo optimalno korištenje novih softverskih
rješenja, a oprema modernizirala na aktualni standard s najnovijim operativnim sustavom, a softver
uključuje sustave koji će omogućiti financijsko praćenje i analizu (ERP sustav) poslovanja, zatim
spremanje, organizaciju i klasifikaciju dokumenata (Data Management System), kao i DMS (Dealer
Management System) sustav koji omogućava robno-materijalno praćanje i analizu procesa specifično
za poslovanje tvrtke KOMOP.

Cilj projekta:
Osnovni cilj projekta je povećanje konkurentnosti tvrtke KOMOP kroz:
• optimizaciju i unaprjeđenje poslovnih procesa kroz skraćivanje vremena proizvodnje i povećanje
efikasnosti zaposlenika
• integraciju poslovnih funkcija kroz povezivanje modula (nabava – skladište – proizvodnja – prodaja)
• poboljšanje interakcije s klijentima i dobavljačima (pravovremena nabavka sirovina i materijala,
veća pouzdanost rokova isporuke)
• poboljšanje tržišnog položaja poduzeća kao rezultat povećanje proizvodnih kapaciteta uslijed
povećanja učinkovitosti i optimizacije.
Poboljšanjem tržišnog položaja očekuje se i povećanje prihoda kao i zapošljavanje novih djelatnika.
Vrijednost projekta:
Ukupna vrijednost projekta: 1.173.859,38
Prihvatljivi troškovi projekta: 911.247,50
Iznos sufinanciran sredstvima Europske unije: 500.730,50 kn
Razdoblje provedbe projekta: 01.03.2020. – 01.03.2021.
Kontakt osobe za više informacija:
Sandra Kostelac, tel: 01/48 25 975, e-mail: s.kostelac@komop.hr
Marija Tomić, dipl.ing., tel: 01/48 25 992, e-mail: m.tomic@komop.hr

eu_fondovi