Rekuperacija hidraullične energije za podizač

Opcija HYDROPOWER nudi mogućnost ekološki prihvatljivog, ekonomičnog sakupljanja otpada uz pomoć instaliranja hidrauličnog akumulatora koji se puni preko hidraulične pumpe tijekom kočenja. Akumulirana energija se tada koristi za pokretanjem podizača.

faun hydropower

E-POWER PDF

E-POWER PDF